SCHOOLBREDE PROJECTEN
OP MAAT

Samenwerken is key binnen de schoolbrede projecten. Chantal haar gerealiseerde projecten zijn op te delen in twee soorten.  Projecten waarbij de leerlingen een gezamenlijk kunstwerk creëren en projecten waarbij ze een samenspel van kunstwerken worden gemaakt.

Bij een gezamenlijke kunstwerk werken de leerlingen samen aan een groot kunstwerk. Elke groep is verantwoordelijk voor een bepaald deel van het kunstwerk. Zo kan groep acht bijvoorbeeld het houten frame van het werk betimmeren, groep twee beschilderd deze en groep vijf maakt details om gelaagdheid te geven aan het kunstwerk. Het wordt een echt gesamtkunstwerk.

Bij de gecombineerde kunstwerken maakt een ieder een eigen werk, wat zal samengaan in een groter geheel. Een voordeel hiervan is dat leerlingen hun eigen werk terug kunnen zien.

Deze schoolbrede projecten kunnen geheel op maat gemaakt worden. De projecten zijn uitstekend geschikt voor jubileums, openingen en themaweken zoals “De Kinderboekenweek”.

PROJECTEN OP MAAT

Hiernaast zijn een aantal schoolbrede projecten te zien, zowel gezamenlijke als gecombineerde projecten. Bij deze projecten werken één of meerdere klassen samen om uiteindelijk een kunstwerk te presenteren. De wensen van de school stonden hier centraal, bij zowel de gezamenlijke als gecombineerde projecten werd de school meegenomen in het ontwerpproces. De elementen zoals het thema, niveau, materiaal en de grootte zijn dan ook binnen deze voorbeelden verschillend.

Het project “De Feestolifant” was een voorbeeld van een gezamenlijk werk waarbij verschillende klassen zich bezig hielden met verschillende onderdelen van een kunstwerk. Zo begonnen de oudere leerlingen met het dichtmaken van het houten frame terwijl de andere leerlingen er kleurrijke details en attributen voor maakte.

De Zandstruis was een interdisciplinair project, waarbij theater en muziek werd gecombineerd met beeldend, er ontstond na een lessenreeks een uniek toneelstuk. Deze wijze van werken leent zich goed voor een schoolbrede voorstelling of een groep acht musical.

Het leren samenwerken, overleggen en het leren van elkaar zijn mooie aandachtspunten die binnen de projecten terugkomen. Om uiteindelijk een prachtig kunstwerk te presenteren waar iedereen aan heeft gewerkt.