WORKSHOPS BEELDEND
OP MAAT

De kunstenaar Chantal zet in op een nauwe samenwerking met de leerkrachten. Waarin zij samenwerkt met de leerkracht, aan een inspirerende workshop op maat. Bij het werken voor externe partners (cultuurcentra, aanbieders) blijft dit aspect vaak achterwegen. Chantal wilt zich dan ook meer gaan toeleggen op het aangaan van duurzame relaties, met scholengemeenschappen, in de rol van cultuurpartner. Kortere lijnen met leerkrachten, beter kunnen inspelen op actuele thema’s en een concretere invulling kunnen geven aan de visie van de school met betrekking tot kunsteducatie.

De workshops die Chantal verzorgt zijn een weerspiegeling van haar eigen creativiteit en zijn bedacht met een achterliggende gedachte. Het zijn vaak workshops op maat, zodat aan alle wensen van de school wordt voldaan. Er kan bijvoorbeeld met een speciaal thema worden gewerkt of de duur / locatie van de workshop kan worden aangepast. Zo kan de workshop bijvoorbeeld een eenmalige les zijn of een korte lessenreeks.

De workshops op maat hebben vaak een overkoepelend thema; bijvoorbeeld taal, techniek of natuureducatie. De leerlingen maken kennis met nieuwe materialen en gereedschappen, en leren met een andere invalshoek naar dingen te kijken. Ze ondervinden hoe het is om te improviseren, vragen te stellen en te reflecteren. Het samen knutselen en experimenteren bevorderen de sociale vaardigheden van de leerlingen.

WORKSHOPS OP MAAT

Kinderen leren het meest door zelf te experimenteren en te onderzoeken. Chantal haar workshops staan dan ook in het teken van de ontwikkeling en groei van het kind. Zij geeft leerlingen de vrijheid om creatief te denken, verbeeldingskracht te vergroten en sociale contacten te leggen. Binnen het vormen van de workshop zal er worden gekeken naar het niveau, thema, de duur, het te gebruiken materiaal of de grootte van de groep. 

De workshops worden gecreëerd met als doel de creatieve, motorische en technische vaardigheden van de leerlingen te versterken. Zo maakte de leerlingen bij de workshop op maat “Actie/Reactie” een eigen kettingreactie. Bij de workshop Maximonster stond het maken van een uniek monster centraal, met als inspiratie het boek Max en de Maximonsters. De kinderen leren anders te kijken naar dingen waar ze bekend mee zijn en verbazen zichzelf over hun eigen kunnen.

Creatief bezig zijn op jonge leeftijd, probeert Chantal met deze workshops te stimuleren, zodat het een goede basis vormt om op voort te borduren. Kinderen leren hun eigen taal te ontdekken: in tekst, knutselen of bouwen en leren hun gedachten en gevoelens in deze taal uit te drukken.